Kubota


Kubota 10 KVA 1 pha

Kubota 10 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

156.000.000,00đ

Kubota 11 KVA 3 pha

Kubota 11 KVA 3 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

0,00đ

Kubota 12 KVA 1 pha

Kubota 12 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

166.000.000,00đ

Kubota 15 KVA 1 pha

Kubota 15 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

196.000.000,00đ 228.000.000,00đ

Kubota 15 KVA 3 pha

Kubota 15 KVA 3 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

186.000.000,00đ 216.000.000,00đ

Kubota 20 KVA 1 pha

Kubota 20 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

220.000.000,00đ 266.000.000,00đ

Kubota 20 KVA 3 pha

Kubota 20 KVA 3 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

199.000.000,00đ 239.000.000,00đ

Kubota 30 KVA 3 pha

Kubota 30 KVA 3 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

228.000.000,00đ 270.000.000,00đ

Kubota 35 KVA 3 pha

Kubota 35 KVA 3 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

256.000.000,00đ 2.980.000.000,00đ

Kubota 42 KVA 3 pha

Kubota 42 KVA 3 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

298.000.000,00đ 330.000.000,00đ

Kubota 5 KVA 1 pha

Kubota 5 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng c..

0,00đ

Kubota 6,6 KVA 1 pha

Kubota 6,6 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

92.000.000,00đ 126.000.000,00đ

Kubota 8 KVA 1 pha

Kubota 8 KVA 1 pha

1. Sử dụng động cơ KUBOTA hiệu suất cao, sử dụng công nghệ b..

120.000.000,00đ 160.000.000,00đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)