Máy phát điện Kubota

Kubota 20 KVA 3 pha

Kubota 20 KVA 3 pha

199.000.000,00đ

Kubota 15 KVA 1 pha

Kubota 15 KVA 1 pha

190.000.000,00đ

Kubota 12 KVA 1 pha

Kubota 12 KVA 1 pha

185.000.000,00đ

Kubota 10 KVA 1 pha

Kubota 10 KVA 1 pha

166.000.000,00đ

Kubota 8 KVA 1 pha

Kubota 8 KVA 1 pha

150.000.000,00đ

Kubota 6,6 KVA 1 pha

Kubota 6,6 KVA 1 pha

99.000.000,00đ 126.000.000,00đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)